ติดต่อ กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร

 

2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 


Public Sector Development Group , Department of Agricultural Extension

 

2143/1 Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900


psdd@doae.go.th, psddoae@gmail.com  โทรศัพท์. 02-940-6074