การจัดการความรู้ คืออะไร
การจัดการความรู้ ทำอย่างไร
ารจัดการความรู้ของ กพร
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนการจัดการความรู้

 

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการจัดการความรู้

 

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการจัดการความรู้

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนการจัดการความรู้

 •  
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนการจัดการความรู้

 •  
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนการจัดการความรู้

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนการจัดการความรู้

 
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจัดการความรู้

 
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

แผนการจัดการความรู้

 
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550